Josef Hiršal: Párkař

5. červen 2015 | 10.00 |
› 

PárkařVLASTENCI VELEVÁŽENÉMU A ZNÁMÉMU BUDITELI ČESKÉMU JIŘÍMU KOLÁŘOVI V ÚCTĚ PŘIPSÁNO

Čtenáři, kteří při těchto slovech zpozorněli, mají pravdu: tohle opravdu není "obyčejná" básnická sbírka.

Párkař je sbírka pastišů či spíše parodií, napsaných ve stylu klasických českých básníků, přičemž v každé básni se objevuje motiv párku nebo párkaře. A je to jedna z nejvtipnějších knih, které znám.

Sbírka obsahuje celkem 29 básnických nápodob a pokud mohu posoudit, je tu "zastoupen" každý významný český básník od začátků českého národního obrození (Karel Ignác Thám) do roku 1950 (Vladimír Holan).

Typický styl jednotlivých básníků Hiršal napodobil vskutku mistrně, i když místy "švindloval" tím, že převzal celé obraty či pozměnil jejich skutečné verše (u K. H. Máchy tak pochopitelně nemůže chybět zpřetrhaná strůna, která se vyskytuje snad v každé druhé jeho básni - zdaleka ne jen v Máji).

Také motiv párkaře či párku většinou působí přirozeně, jen opravdu výjimečně jsem měla pocit, že byl do básně násilně "propašován".

Jako u každé parodie, těžiště humoru spočívá v tom, že čtenář zná původní díla a může je tudíž srovnávat s jejich karikovanou verzí. To se mi potvrdilo u básníků, od kterých jsem nic nečetla (Svatopluk Čech, Josef Hora) - 90% vtipu bylo rázem pryč.

Ještě musím zdůraznit, že tyto parodie nepovažuji za nějaký výsměch zmiňovaným básníkům, spíš za takovou trochu svéráznou poctu. Myslím si, že Párkař by byl skvělá pomůcka pro hodiny literatury. Kdyby se toho ujal nějaký kreativní kantor...

(Karel Ignác Thám)

Libě juž Zefýr polem věje
tamť z dalekého lesa
i štěpnice se květem skvěje
a ptactvo s větvic plesá.
Za vlnatými svými stády,
aj, pastýř krok sem šine,
zalívá rosa vinohrady,
leč břícho hlady hyne.
Jdi, aniž váháš, v tamtu stránu,
kde větřík doubkem mává,
tam v stinném, rozloženém stánu
čeká tě chutná strava.
Kdyžkoli příjdeš, těch radostí!
můžeš tu párek míti,
najíst se s chutí do sytosti
a k tomu víno píti.
Neb chasník krásný plní přání,
jsa svatým svazkem svázán,
pocestným všeckněm hlad zahání,
po jídle jsa-li tázán.
A tak se nají do sytosti,
kdo v kraj ten libý vchází.
Sám Bacchus cestou do radosti
poutníky tu sprovází.

 Jedna z nejlepších parodií:

(Karel Jaromír Erben)

Černé dveře na petlici,
matka s dcerou ve světnici.
Na petlici černé dveře,
matka s dcerou u večeře.

- Co to máte na talíři,
matko má?
Co to máte na talíři,
ty dva prsty na mě míří.
Míří? Ach ne! Bůh pomozi,
ty dva prsty na mne hrozí,
matko má!

- Nic se neboj, jez ten párek,
dcero má!
Nic se neboj, jez ten párek,
jeť to pouhý z lásky dárek.
Od milého jsem jej vzala
a tobě jej vařit dala,
dcero má!

- Řekněte mi, kde můj milý,
matko má!
Řekněte mi, kde můj milý,
ani jsme se nespatřili,
matko má!

- Dnes ráno byl ještě svěží,
dcero má!
Dnes ráno byl ještě svěží
a teď na hřbitově leží,
dcero má!

Na petlici černé dveře,
dcera vstala od večeře.
Černé dveře na petlici,
dcera matce - vražednici
vyšla chystat šibenici.

A tohle je můj favorit. Tady bych byla ochotná uvěřit, že autorem je skutečně Havlíček:

(Karel Havlíček Borovský)

V Kutné Hoře na faře
Nekrmí se buchtou.

Pánbůh dělá párkaře.
Párek farář s kuchtou.

Tady se mi líbí hříčka s dvojím významem slova párek:

(Jan Neruda)

Proč bychom bloudili po lesích?
Zajdeme na Vikárku!
Kolik je hvězdiček v nebesích,
tolik je v hospodě párků.

Vesmír prý vařícím kotlem je,
kde vře to, šumí a praská.
A tak i párečky zahřeje
var, který jmenují láska.

Párky jsou jako ty hvězdičky:
hřejí se, pálí a chladnou.
A proto do té své světničky
nepozvu hvězdičku žádnou.

Ty strohé verše, ta osudovost! Můj nejoblíbenější  český básník...

(Viktor Dyk)

Toť pravý stoik. Co jich přešlo kolem!
On stojí dál, jen voda v kotli vře.
Nemůže, nechce býti apoštolem,
Mlčí, i když svá ústa nezavře.

Toť pravý stoik. Davy stále proudí.
A svět se hroutí v holé ruiny.
V požáru, v ohni tancujte si, bloudi!
Myšlenka jasná. Cíl jen jediný.

Nenávist pomíjí, pomíjí i láska.
Je nutno jednat. Osud nečeká.
Voda se vaří, zboží horkem praská.
A k ideálu pouť je daleká.

Toť pravý stoik. Obzor mračně měří.
Drát v pravé ruce roven rapíru.
Ať svítá jitro, ať se večer šeří,
je šťasten v dešti mastných papírů.

A tohle si musíte přečíst nahlas:

(Konstantin Biebl)

Pár rukou nad parukou par
než v míse stmí se

Vojáčku máš asi hlad

Ve Vídni v Schönbrunnu pan hrabě Paar
zahání migrénu Dřív nenají se

Že stůně vůně připomínání
náměstí města Debrecína

Párkař vznikl v 50. letech, ale tehdy nepřipadalo v úvahu, aby vyšel knižně. Poprvé byl vydán až v roce 1997 v Mladé frontě, u příležitosti 40 let edice Květy poezie. Vydání, které mám já, je z roku 2008 (nakladatelství Dokořán). Toto vydání má pěknou grafickou úpravu, je vytištěno na kvalitním papíře a doplněno ilustracemi Jiřího Slívy. Motiv? Párky...

Slíva: Párkař  Slíva: Párkař

Musím říct, že i když jsem víc než polovinu svého života zatvrzelá vegetariánka, tahle knížka v mé knihovně nesmí chybět. Znáte snad větší pochvalu?

PS. Na úplný závěr hádanka: poznáte, který český básník byl "předlohou" pro tyto verše?

Již za šera čekával, až rusá hvězda zas bleskne
až ohně dohoří, až večer v lada zas padne.
V sinavém stmívání vešel pak do noci teskné,
do noci nemocné, do noci mrtvé a chladné.

A za ním táhli se ryšaví, churaví psi.
Běželi za vůní, která se v rovinách táhla,
běželi podhradím, běželi černavou vsí
a teprv k půlnoci vychrtlá hrdla se stáhla.

V krajinu bázlivou, v krajinu dusnou a tesknou
marně se ubíral s marným svým povadlým zbožím,
na kterém zelené skvrny se stářím už lesknou.
Marně se prodíral trnitým, krvavým hložím.

Neb lstivé Kyrie za řekou mollově vzdechlo,
že cosi stonalo, že cosi padlo a zdechlo.

   Párkař

   Josef Hiršal

   Ilustroval Jiří Slíva

   Edice Mocca, sv. 27

   Dokořán & Máj 2008

   80 stran

   ISBN: 978-80-7363-203-8

Zdroj: https://www.poradte.cz/skola/2529-basen-vhodna-na-recitacni-soutez.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Josef Hiršal: Párkař tlapka 20. 08. 2015 - 14:35
RE(2x): Josef Hiršal: Párkař pertinacia 20. 08. 2015 - 14:53
RE(3x): Josef Hiršal: Párkař tlapka 20. 08. 2015 - 17:23
RE(4x): Josef Hiršal: Párkař pertinacia 20. 08. 2015 - 20:41
RE: Josef Hiršal: Párkař nekra 29. 08. 2015 - 08:35