Opráski sčeskí historje #1 ; #2 ; #3

2. srpen 2015 | 10.00 |

Opráski 1   Opráski 2   Opráski 3  

Ani nevím, jestli má smysl Opráski nějak obšírně představovat. Tento internetový fenomén - dotáhl to dokonce až k vlastnímu heslu na české Wikipedii - mohl minout snad jen ten, kdo nemá přístup na internet. Ale takový člověk bude jen těžko chodit na můj blog, že ano.

Tedy stručně. Opráski sčeskí historje jsou komiksové stripy, které na malém prostoru - pouhá čtyři políčka - parodicky zobrazují nějakou scénu z českých dějin. Jejich humor bývá různého druhu - někdy jsou to jazykové hříčky, jindy doslovné "chápání" jména nějaké postavy (Hanka & Linda, Zimní král), někdy zase přenesení historické situace do dnešní doby... a občas také uvedení daných událostí "na pravou míru".

Opráski Libuna

Ach ano, málem bych zapomněla - neodmyslitelnou součástí Oprásků je jejich svérázná gramatika. Úmyslně chybná i/y, mě/mně, s/z, slova s přeházenými písmeny, mezery na špatných místech... zkrátka češtinářova noční můra. Ač jsem vyhlášená jazyková puristka, u Oprásků mě to nijak zvlášť nepohoršuje, protože vím, že je to tak záměrně. Zároveň přiznávám, že si dodnes nejsem jistá, jaký přesně to má mít účel. Nemyslím si, že by díky tomu byly Opráski vtipnější (jedinou výjimkou, o které vím, je největší fašounek). Snad jde o to, že specifický pravopis je jakousi "značkou", takže když člověk někde na internetu zahlédne vzkužečnosťy, ciwe nebo se stim smiř, ihned ví, odkud vítr vane.

Mimochodem, ty gramatické chyby nejsou tak nahodilé, jak to na první pohled působí. Autor například důsledně píše všude tam, kde má být slabika je, písmeno ě. Často také používá jakoby "hyperkorektní" pravopis (např. momend místo moment, Skobčáci místo Skopčáci).

Opráski Vladivoj

Postavy z Oprásků na sobě mají dobové oblečení a nosí dobové účesy, ale mluví současným jazykem a nezřídka mají po ruce mobilní telefon a počítač s internetem. Tímhle pojetím mi Opráski velmi připomínají mou oblíbenou knížku z dětství, Odysseova dobrodružství při návratu domů, jejíž autoři přistoupili k popularizaci historie stejným způsobem. A tak hrdinný Odysseus cituje z Prodané nevěsty a lstivé Sirény zpívají Ukážem vám cestu rájem... Tu knížku jsem jako dítě milovala a četla ji znovu a znovu (jedním z jejích půvabů bylo, že čím jsem byla starší, tím víc narážek jsem v ní objevovala). A musím říct, že jen díky ní dodneška podrobně znám obsah Odyssey. (Předcházející díl, Odysseova dobrodružství v trojské válce, jsme doma neměli, a taky mám v Iliadě pořádné mezery). Docela by mě zajímalo, zda autor Oprásků, který vystupuje pouze pod pseudonymem Jaz, tyhle knížky také zná.

Proto si myslím, že Opráski skutečně mají vzdělávací potenciál. Aby člověk pochopil pointu třeba tohoto dílu, musí vědět, co se v roce 1306 v Olmiku stalo. A když to neví, jsou Opráski docela dobrá motivace si to vyhledat. Aspoň u mě to tak je (tedy ne konkrétně u tohoto dílu, něco si ze školy přeci jen pamatuju :-)

Opráski YOLO

Proti tomu samozřejmě stojí námitky - jednak ta zprzněná čeština a potom také zbytečné vulgarismy. Přesto bych Opráski jako vzdělávací nástroj alespoň té starší školní mládeže nezavrhovala. Myslím si, že každý na sobě udělal objev, že učení jde mnohem snáz a rychleji, když jde o něco, co člověka zajímá a baví. A Opráski minimálně ten prvek zábavy do dějepisu vnášejí. Na tomto místě si dovolím zacitovat ze Študáků a kantorů Jaroslava Žáka:

K tomu druhu zábavy patří také ilustrování učebnic. Strnulé portréty dějinných velikánů, busty a sochy imperátorů rázem oživnou, jakmile jim mladý výtvarník přimaluje kníry, bujné plnovousy, kotlety, brýle, cigarety a dýmky, nešetře ani majestátu populární Marie Terezie. Průbojní umělci vytvářejí na okraji knihy celé historické výjevy, osobitě pojaté, např. jak "Frankové se tlačili do Panonie”, nebo "Staří Arabové klanějí se slunci”, "Stuartovská restaurace” (v moderním podání to bývá obyčejně restaurace zahradní), "Novokřtěnci čili anabaptisté” (koupání anabaptisty ve vaně), "Pompeius poražen na hlavu” (doslovně pojato) a jiné pěkné scény. Suchá slova dějepisecké knihy ožívají a jsou mnohdy vykládána svěžím, překvapujícím způsobem.

Tak například vyskytne se v dějepise věta, že "papež s Matyášem dostali se do sporu”. Jeden studentík nakreslil pohotově papeže i Matyáše v sokolských tričkách, jak se právě bezvadnou vzklopkou dostali do vzporu na hrazdě. Papež vytáhl vzpor vzorně, o napjatých pažích, kdežto proradný Matyáš má paže pokrčeny a na nohou "fajfky”, takže soudcovský sbor sedmi kurfiřtů mu srazil 0,5 bodu.

Je tedy zřejmé, že předchůdci Jaze a jeho Oprásků existovali už za první republiky :-)

Opráski Roháč

Ne každý pedagog však sdílí můj názor, jako např. tato dějepisářka, které se z Oprásků údajně zvednul žaludek i adrenalin nebo Otakar Šoltys, který se domnívá, že Opráski vychovávají z dětí dementy. (Sám se však příliš kultivovaně nevyjadřuje a jen mimochodem, demence opravdu není způsobena výchovou.)

Já osobně se považuji za fanynku Oprásků, i když ne nekritickou. Myslím, že kdyby existovaly v době, kdy jsem byla na gymplu, hltala bych je víc. Ale i dnes se nad nimi většinou dobře bavím. Miluju slovní hříčky, a tak si u Oprásků přijdu na své.

Opráski Hus

Pochopitelně ne všechny díly jsou stejně povedené (např. díly o Kosmovi/kosmu jsou podle mě jedny z nejslabších) a obecně mám pocit, že v poslední době kvalita Oprásků klesá. Rozhodně však ne tolik, abych je přestala sledovat. Jaz v přidávání nových dílů nepolevuje a ani fanoušků neubývá, takže to vypadá, že v budoucnu o Opráscích ještě mnoho uslyšíme.

Opráski jsou uveřejňovány na internetu, a to konkrétně na historje.tumblr.com a rovněž na Facebooku. Pokud by se tedy přeci jen naše někdo, kdo o Opráscích dosud neslyšel a dočetl až sem, už ví, kde se s nimi seznámit (a doporučuji číst od nejstarších!).

Knižní vydání obsahují sebrané díly z internetu plus několik dříve nepublikovaných. Bonusem jsou krátké medailony jednotlivých postav (psaných stejnou opráskovštinou jako komiks). Jediné negativum vidím v tom, že díly, které na sebe na internetu navazovaly, jsou porůznu rozstrkané do všech tří knížek. Počítám, že pokud v budoucnu vyjde souborné vydání, bude pořadí jednotlivých dílů upraveno.

Opráski Záviš

Stručně shrnuto, Opráski v internetové i knižní podobě doporučuji. Vzkužečnosťy toprí, ciwe! Se stim smiř!

   Opráski sčeskí historje
  
anep fšichni Zmikundi národa

   Příručka pro lajckou i otpornou
   veřejnozt

   Grada  2013

   64 stran

   ISBN 978-80-247-5025-5

   Opráski sčeskí historje 2

   Rukovjeť čezkí historje pro
   inteleguáni

   Grada 2014

   72 stran

   ISBN 978-80-247-5220-4

   Opráski sčeskí historje 3

   Kompendijum čezkíhc ďějin pro
   žkolu, pisárnu i dúm

   Grada 2014

   80 stran

   ISBN 978-80-247-5451-2

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Opráski sčeskí historje #1 ; #2 ; #3 tlapka 20. 08. 2015 - 14:21
RE(2x): Opráski sčeskí historje #1 ; #2 ; #3 pertinacia 20. 08. 2015 - 15:00
RE(3x): Opráski sčeskí historje #1 ; #2 ; #3 tlapka 20. 08. 2015 - 17:30
RE: Opráski sčeskí historje #1 ; #2 ; #3 hroznetajne 20. 08. 2015 - 15:23
RE: Opráski sčeskí historje #1 ; #2 ; #3 jarmik 23. 11. 2015 - 13:49
RE(2x): Opráski sčeskí historje #1 ; #2 ; #3 pertinacia 24. 11. 2015 - 10:25