Talent a nadání. Jejich rozvoj ve volném čase

28. březen 2015 | 10.00 |

Talent a nadáníV naší republice se desítky let často hovořilo o nadaných a talentovaných žácích. Byly zřízeny školy s různým zaměřením k podpoře specifických talentů, pozornost se věnovala i volnočasovým aktivitám (lidové školy umění, sportovní kluby, oborové soutěže na primární i sekundární úrovni apod.). Nicméně na rozdíl od zkušeností běžných ve vyspělých vzdělávacích systémech byla do jisté míry opomíjena oblast intelektového nadání.

Tato útlá brožurka se pokouší přispět k nápravě. Bohužel však k tématu nepřináší nic podstatného.

Ostatně na tak malém prostoru to snad ani není možné. Celou první polovinu knížky zabírá jakýsi "úvod do problematiky" - definice inteligence, několik teorií inteligence, typy inteligence - vše pojednáno maximálně stručně a tudíž povrchně. A když se čtenář konečně prokouše k tomu, co slibuje titul, není to o mnoho lepší.

Tak kupříkladu se dozvíme, že v mnoha českých školách existují různé kroužky. Nebo že se nadané děti mohou zúčastnit různých olympiád. Tisíceré díky za tak převratné informace, o tom určitě nikdo ze čtenářů nikdy v životě neslyšel. Opravdu nevím, jaký smysl má vydávat tohle tiskem, když naprosto stejné informace (a přesnější a aktualizované) dostane případný rodič nadaného dítěte přímo ve škole.

O něco zajímavější je kapitola, která pojednává o zkušenostech ze zahraničí. Např. letní pobytové programy (tábory) pro nadané mi připadají jako dobrý nápad. Samy o sobě však nestačí. Pokud dítěti po celý školní rok chybí prostor k seberealizaci, jeden prázdninový pobyt to nevytrhne, i kdyby trval třeba celý měsíc.

Od knihy jsem čekala praktické tipy pro činnosti s nadanými dětmi. Toho se mi nedostalo. Místo toho tu najdeme spoustu vaty, obecných formulací a šroubovitých souvětí. Postradatelná publikace.

PS: Ještě jedna ukázka. Tímto stylem je psána celá kniha.

Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je odborným účelovým zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na bázi příspěvkové organizace v oblasti naplňování úkolů vyplývajících ze státní politiky ve vztahu k mladé generaci, respektive i ze zákona o podpoře práce s dětmi - a s tím související podpory a ochrany mládeže, garantované státem přijetím Úmluvy o právech dítěte.

   Talent a nadání: Jejich rozvoj ve volném čase

   Jitka Sejvalová

   Institut dětí a mládeže MŠMT 2004

   60 stran

   ISBN 80-86784-03-7

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

Komentáře